luxury fake breitling is invariably headed by fine quality. highest quality https://audemarspiguetwatches.to/. great needlework certainly is the root amount of the best replica uhren in the world. who makes the best beautystic.com asserts upon constantly exploring. https://www.alexandermcqueenreplica.ru for sale in usa recognized command with dining room table ceremony. the watchmaking crafts of best https://www.bottegavenetareplica.ru/ is in leading position. swiss https://www.balmainreplica.ru/ craftsmen have skillful craftsmanship.

Paintball Club Pardubice


quality gf rolex daytona mens 116523bkdo rolex calibre 7750 mingzhu engine hands 16mm for sale.offer 1:1 fake rolex milgauss.

Zásady ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů

Nacházíte se: Paintball Club Pardubice → Zásady ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů

Poslat kamarádovi

Zde naleznete přehled hlavních zásad Paintball Pardubice o ochraně osobních údajů a dalších zpracovávaných údajů. Tyto zásady byly vypracovány dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

Identifikace zpracovatel osobních údajů

Jsme Paintball Pardubice (Krásné zážitky s.r.o., Nová 252, 533 52 Srch, IČO: 28804724. Společnost je zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. C, vložka 28322.) a jako správce budeme zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek a zásad.

Jaké osobní údaje jsou zpracovávány

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete při využívání našich služeb (e-mailové/telefonické objednávky, poslání kamarádovi, měření návštěvnosti).

Údaje, které poskytujete při využívání našich služeb:

Účel zpracování osobních údajů

Hlavním důvodem, proč zpracováváme Vaše osobní údaje, je, abychom Vám mohli poskytovat služby, o které jste projevili zájem a abychom mohli zajistit a neustále zvyšovat bezpečnost našich služeb a tím i Vašich údajů.

Vaše údaje dále zpracováváme za účelem:

Díky udělení souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů Vám můžeme i nadále poskytovat některé své služby zdarma.

Kdo má přístup k osobním údajům

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Všichni pracovníci, kteří osobní údaje zpracovávají, byli poučeni a proškoleni ohledně legislativy a nařízení vztahující se k ochraně osobních údajů. Vaše osobní údaje jsou poskytovány třetím osobám pouze v nezbytně nutných případech (řádné zpracování Vaší objednávky) a které zajišťují potřebné zabezpečení Vašich údajů, aby nemohlo dojít k jejich jinému zneužití.

Třetími stranami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, jsou:

Dále jsme povinni některé Vaše osobní údaje na vyžádání předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

Podmínky vyžívání cookies

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené internetové stránky pamatují úkony a nastavení jednotlivých uživatelů, které na nich provedli, takže se tyto údaje nemusí zadávat opakovaně. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí internetového prohlížeče. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů internetových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Další skupinu představují cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti dané konkrétní internetové stránky). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a my nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto údajů.

Vy jako uživatelé máte možnost používání cookies odmítnout. Je však možné, že v některých případech nebude možné bez používání cookies zobrazit určitou naši službu či produkt.

Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany naší internetové prezentace.

Pokud nechcete tyto cookies ukládat, je možné jejich používání zablokovat.

Doba využívání a zpracovávání osobních údajů

Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu využívání našich služeb a v případě uděleného souhlasu po dobu existence Paintball Pardubice, a dále po dobu, po kterou trvá, dle platné právní úpravy, povinnost uchovávat dokumentaci Paintball Pardubice po jejím zániku, nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán.

Údaje získané v rámci registrace k určité naší službě, pokud je možné tuto službu využívat i bez Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, pak zpracováváme po dobu využívání registrované služby. Následně jsou obvykle ukládány po přiměřenou dobu pouze základní identifikační údaje a údaj o tom, z jakého důvodu byla registrace ukončena či údaje tvořící součást provozních záloh.

Možnost využívání osobních údajů bez souhlasu

Ano, Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze za účelem:

Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.

Podmínky zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat jednak na základě Vámi uděleného souhlasu, ale dále například také na základě našeho oprávněného, a to v rozsahu osobních údajů, které jsou k takovému splnění nezbytné. V neposlední řadě je pak důvodem umožňujícím nám zpracovávat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlasu plnění povinností vyplývající pro nás ze zákona.

Zabezpečení osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Není však objektivně možné zcela zaručit 100% bezpečnost Vašich osobních údajů, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením našich bezpečnostních opatření. Z důvodu možného nebezpečí pravidelně kontrolujeme, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používáme a pravidelně aktualizujeme taková bezpečností opatření, aby, pokud možno, nedošlo k neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům.

Možnost odvolání/zrušení souhlasu se zpracováním osobních údajů

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: vasek.rybysar@cmail.cz. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je udělený souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smluv, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné

Vaše osobní údaje nám poskytujete dobrovolně (pro některé služby je však pro zpřístupnění služby předání některých osobních údajů vyžadováno, tzn., pokud nám je nepředáte, nebude Vám umožněno tuto službu využívat).

Zpracování Vašich osobních údajů, často pouze v anonymizované podobě, aniž bychom byli vůbec schopni Vás identifikovat jako konkrétního uživatele, nám umožnuje Vám poskytovat naše služby zdarma a tyto neustále zlepšovat a vyvíjet služby nové. Pokud nám Váš souhlas neudělíte, popř. ho dodatečně odvoláte, může se stát, že Vám některé naše služby již nebudeme schopni nadále zdarma poskytovat, popř. že Vám je nebudeme moci poskytnout v plném rozsahu či kvalitě.

Práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

Kontaktní údaje

V případě jakéhokoliv dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů, prosím, využijte kontaktního emailu: vasek.rybysar@cmail.cz nebo písemně na naší korespondenční adrese: Krásné zážitky s.r.o., Nová 252, 533 52 Srch, Česká republika.

V případě jakékoli změny v souvislosti s Vašimi osobními údaji můžeme požadovat prokázání Vaší totožnosti. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění našich povinností vyplývajících ze zákona je veškerá komunikace s Vámi archivována.

Tyto podmínky a zásady jsou platné od 15. 10. 2018.


Tato prezentace používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte.